ويژگيها بستني

 • بستني بايد بو و مزه مربوط به نوع خود را دارا بوده ، بدون هرگونه بو و مزه خارجي باشد.
 • بافت بستني نبايد آدامسي و كش دار باشد
 • بافت بستني نبايد ترد و خرد شونده باشد
 • بافت بستني نبايد زبر و يخي باشد
 • بستني نبايد مزه پختگي و تندي براثراكسيد شدگي داشته باشد.
 • بستني نبايد كفي باشد
 • بستني و روكش بستني نبايد چروك دار باشد
 • بستني هاي روكش دار نبايد در دهان حالت ماسيدگي ايجاد كند
 • ميزان كاكائوي مصرفي،در بستني هاي شير كاكائويي بهتر است كمتر از 7/0% وزني نسبت به وزن بستني ) نباشد. تا مزه كاكائو احساس شود
 • دربستني شيري ميوهاي بايد حداقل 15% وزني از ميوه تازه يا معادل آن از ديگر فرآورده هاي ميوه ( كنستانتره، پودر) نسبت بهوزن بستني استفاده
 • در بستني شيري مغزدار خوراكي ( بادام، گردو، فندق و پسته) نسبت به وزن بستني استفاده شود.
 • در بستني هاي روكش دار نسبت وزن روكش بايد حداقل 20% باشد
 • درصد افزايش حجم بستني به شرح زير است:

1- بستني چوبي                                40 تا 80%

2- بستني غيره چوبي                        MAX 100%

3- بستني ميوه اي                             MAX 30%

 

 

بسته بندي

1 – بسته بندي چوبي

كنترل 1) : اول روي فيلم بسته بندي كه از جنس پلي پروپيلن مي باشد.

1 – بايد سطح صاف و يكنواخت باشد.

2 – فاقد چين و چروك و تا خوردگي باشد.

3- ضخامت آن در نقاط مختلف يكسان باشد mm04/0 يا 40 ميكرون كه توسط ميكرومتر اندازه گيري مي شود.

اگر از بسته بندي لمينه استفاده مي شود بايد از06/0 يا 60 ميكرون به بالا باشد .

4- لايه هاي تشكيل دهنده فيلم بايد طوري به هم چسبيده باشد كه به راحتي از هم جدا شوند. لاميناسيون لايه هاي تشكيل دهنده فيلم به خوبي گرفته باشند و لايه ها از هم جدا نشوند.

كنترل 2) وضعيت در دوخت در بسته بندي مي باشد.

دو نكته بايد در نظر داشت:

1 ) حرارتي كه توسط پرس اعمال مي شود روي ناحيه درز دوخت بايد در حد مناسبي باشد چون اگر زياد باشد فيلم بسته بندي جمع مي شود و ايجاد شكاف و بريدگي مي كند و اگر حرارت كمتر باشد چسبندگي لازم را در ناحيه درز بسته بندي ايجاد نمي كند.

2 ) مقاومت اين درزها نمونه بسته بندي پر را چند بار از درز پايين تكان داده اگر نمونه خارج شود بسته بندي خراب است.

كنترل 3 : مشخصات قيد شده روي بسته بندي

اسم محصول ، تركيبات، اسم كارخانه، پروانه ساخت، بهره برداري، تاريخ توليد و انقضاء

كنترل 4 : ثبوت چاپ بسته بندي كه از 2 قطر مهم است

1- به بسته بندي ظاهر زيبا مي دهد و در جلب مشتري موثر است.

2- بيانگر ويژگي هاي نمونه كه داخل آن مي باشد.

چاپ بايد ثبوت لازم را داشته باشد.

براي اين منظور يك نوار چسب را محكم روي چاپ بسته بندي مي چسبانيم ( نوار چسب بزرگ و داراي قابليت چسبندگي بالا) با زاويهº 45 به سمت بالا مي كشيم اگر چاپ ثبوت لازم را داشته باشد جدا نمي شود.

اگر چاپ تركيبي از رنگها مختلف باشد تك تك رنگها از نظر ثبوت بايد كنترل شود.