مقالات و پایان نامه ها

فريزرهای توليد بستنی نرم(قيفی)

فريزرهای توليد بستنی نرم(قيفی) انواع مختلف برای توليد بستنی نرم وجود دارد که معمولا اساس همه آنها بر مبنای دو طرح مختلف فريزرهای افقی استوار است. اندازه آنها نسبتا کوچک بوده و آميخته به وسيله ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ترکيبات شيميايی بستنی از لحاظ مقدار و نوع پروتئين چگونه است؟

ترکيبات شيميايی بستنی از لحاظ مقدار و نوع پروتئين چگونه است؟ مقدار کميت و کيفيت پروتئينها در بستنی بسيار بالا است . مقدار اعظم پروتئين آن از شير استخراج می شود، مقدار ناچيزی از پروتئين ادامه مطلب…

By 92, ago